Surat Makiyyah dan Madaniyyah

Terdapat 3 pendapat mengenai surat makiyyah dan madaniyyah

Pertama, Berdasarkan kan tempat turun nya maka

 •  surat al Makiyyah merupakan surat yang diturunkan di mekah dan disekitar mekah (mina, arafah) walaupun setelah rasul hijrah dari madinah dan
 •  Al madaniyah merupakan surat yang turun kepada nabi muhammad di madinah dan disekitar madinah (umud, Kuba)

Al Quran itu turun di tiga tempat

 1. Mekah
 2. madinah
 3. syam (baitul maqdish)

Kedua, Berdasarkan objek diturunkan nya ayat alquran
apabila ayat yg ditujukan kepada ahli mekah maka disebut ayat makiyyah dan apabila ayat ditujukan kepada ahli madinah maka disebut ayat madaniyyah

Ketiga, Berdasarkan hijrah nya rasululloh saw

 • surat makiyyah merupakan surat atau ayat yg diturunkan sebelum rasululloh hijrah dari mekah ke madinah walaupun turunnya diluar mekah
 • surat madaniyyah merupakan surat atau ayat yang diturunkan setelah rasul hijrah dari mekah ke madinah walaupun turunnya diluar madinah

Contoh

Q.S Al Maidah ayat 3 disebut sebagai ayat madaniyyah,,ayat ini turun di sekitar mekah yaitu di arafah tetapi turun setelah rasululloh saw hijrahQ.S Al Anbiya merupakan surat makiyyah karena turun di mekah, ditujukan bagi ahli mekah, dan diturunkan sebelum hijrah

Kebanyakan Ulama mayoritas menggunakan definisi makiyyah dan madaniyyah berdasarkan hijrah nya rasululloh

Cara untuk mengetahui ayat makiyyah dan madaniyyah

 • Simak mendengar dari periwayatan sebelumnya dari para sahabat dan para tabi’in
 • Qiyas menganalogikan ayat dengan pengertian Ayat makiyyah dan Madaniyyah
 • Ijtihad dengan melihat Asbabun Nuzulnya

Rasululloh saw pada masa beliau tidak pernah menggolongkan antara ayat makiyyah dan madaniyyah. penggolongan ini dilakukan ketika masa sahabat dan para tabi’in. Pengetahuan tentang surat makiyyah dan madaniyyah bukan suatu kewajiban bagi seorang muslim tetapi termasuk fardhu Kifayah.

karakteristik ayat Makiyyah

 1. Pendek dan ringkas dan banyak terdapat pada juz 30
 2. Banyak Janji, Sumpah, perumpamaan atau permisalan didalamnya
 3. Adanya redaksi yang menguatkan redaksi sebelumnya atau pengulangan ayat sebelumnya
 4. Redaksinya lebih kuat ini lebih didasarkan diturunkan kepada orang mekah yang sangat kuat sehingga ayat ini mesti memiliki redaksi yang kuat
 5. Banyak terkandung perintah dan larangan

Kandungan Surat makiyyah 

 1. Unsur Aqidah tauhid, keimanan kepada allah swt, bermaksud menghancurkan kesyirikan
 2. Unsur keimanan kepada hari akhir, hari kebangkitan
 3. Menggambarkan keindahan ciptaan allah swt dan perintah untuk mentadabburi nya
 4. Menggambarkan proses penciptaan manusia didalam rahim ibunya
 5. Kisah para nabi dan umat-umatnya
 6. Pondasi Syariat Islam secara umum

Surat Makiyyah 88 Surat dan Surat Madaniyyah 26 surat (mungkin terdapat perbedaan pendapat)

sumber : Kajian Rutin Pagi Hari Masjid Madliyyah UGM

to be continued…..

Advertisements

About herumu512

Hamba Allah swt, Pengembara, Pencari dan Pengajar Ilmu

Posted on February 5, 2013, in Religion and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: